Ügyvédi iroda a Mechwart parkban


Ügyvédi irodánk 1987-ben, a rendszerváltást megelőző évben kezdte meg tevékenységét az irodaalapító, dr. Bárdos Péter Magyarországon és külföldön a  külkereskedelemben és a biztosításban szerzett tapasztalatára és nyelvismeretére építve.

Az iroda kezdettől fogva a cégek alapításának és működésének jogi kérdéseire összpontosította tevékenységét, amelyben a társaságalapítás és a társasági jog egyéb kérdései mellett a tulajdonjog, a szerződések joga - különös tekintettel a külkereskedelemmel összefüggő szerződésekre -, a versenyjog és más kapcsolódó jogterületek is helyet kaptak. A paletta az utóbbi években a gazdaság problémái miatt kibővült a piacról való kivonulás (végelszámolás, felszámolás, stb.) jogi kérdéseivel.

A kereskedelmi jog, mint az üzleti élet általános joga mellett az iroda több olyan speciális jogterületet is művel, amelyek szakértőjeként az ügyvédi szolgáltatások piacán ismertté és elismertté vált. Ezek a

  • külkereskedelem
  • belföldi és nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás
  • biztosítási és kártérítési jog, különös tekintettel a nem vagyoni kártérítés/sérelemdíj kérdéseire (ez utóbbi területen az iroda aktívan részt  vesz a Claim Data Kft. számítógépes ítélet adatbázis felépítésében és folyamatos fejlesztésében
  • követeléskezelés
  • külföldi munkavállalás, letelepedés, cégalapítás

Az elmúlt évtizedekben kialakult a jellegzetes ügyfélstruktúra.Az iroda ügyfelei között bankok, biztosítók, pénzügyi szolgáltatók, fuvarozók, spedítőrök, nagy, közepes és kis ipari, kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások egyaránt megtalálhatók. Külföldi megbízóink túlnyomó része a német, kisebb része az angol és egyéb nyelvterületeken honos.

Szeretjük és pártoljuk a művészeteket, ezen belül is elsősorban a klasszikus zenét, hangversenyek szervezésével és a művészeknek, produkcióknak nyújtott jogi tanácsadással
Munkanyelveink
  • magyar
  • német
  • angol