Kereskedelmi jog

EKAER
2015. március 1-én hatályba lépett az 5/2015 (II.27.) NGM rendelet, amely bevezette az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszert az áruforgalom fehérítésének, ezen keresztül az állami ÁFA-bevételek növelésének szándékával.

A jogszabály az utóbbi években megszokott minőségben, konfúzusan és sok kérdést nyitva hagyva szabályozza a közúti fuvarozás igénybevételével lebonyolítandó áruügylettel kapcsolatos nyilvántartási rendszer működését.

A szabályozás sarokpontjai a következők.

A rendelet személyi hatálya az útdíj köteles gépjárművel végzett közúti fuvarozással járó termékbeszerzési, illetve értékesítési tevékenységet, valamint az ú.n. kockázatos termékekre vonatkozó beruházási vagy értékesítési tevékenységet folytatókra terjed ki, azaz két vállalkozási csoportra ró ú.n. EKÁER- szám beszerzésére vonatkozó kötelezettséget:

  1.  Az útdíj köteles gépjárművel végzett közúti fuvarozással járó bel- és külföldről (EU) induló, vagy az oda irányuló termék beszerzési illetve értékesítési tevékenységet folytatók, kivéve ha egy fuvarozás keretében fuvarozandó áru teljes bruttó tömege a 2500 kg-ot és együttes adó nélküli értéke az 5 millió Ft-ot nem haladja meg.
  2. Nem útdíj köteles gépjárművel végzett közúti fuvarozással járó bel- és külföldről (EU) induló, vagy oda irányuló termékbeszerzési, illetve értékesítési tevékenységet folytatók, ha a tevékenység u.n. kockázatos termékre (pl. élelmiszer) irányul és az egy fuvarral továbbított termékek együttes bruttó tömege az 500 kg-ot, illetve azok együttes adó nélküli ellenértéke az 5 millió Ft-ot meghaladja.

 Amellett, hogy a kötelezettnek magának EKÁER-regisztrációs számmal kell rendelkeznie, minden egyes fuvarra konkrét, ahhoz kapcsolódó számot kell elektronikusan igényelnie.

 Ez utóbbit a feladó (címzett) köteles a fuvarozóval(szállítmányozóval) közölni, illetve az azt tartalmazó bizonylatot neki átadni. A fuvarozó a fuvarozást csak e bizonylat (szám) birtokában kezdheti meg.

 Az EKAER - rendeletből eredő kötelezettségek közvetlenül ugyan nem a fuvarozót terhelik, felmerül a kérdés, amelyre a rendelet nem ad választ, hogy alkalmazható-e vele szemben szankció, ha a fuvarozást EKÁER - szám nélkül kezdi meg.

Az adózás rendjéről szóló törvényt módosító 2016. évi LXVI. évi tv. augusztus 1-i hatállyal módosította az EKAER-re vonatkozó szabályokat. A legfontosabb változások a következők:

  • a jövőben a bejelentési kötelezettség bámilyen járműre kiterjed, ha az össztömeg a 3,5 tonnát eléri
  • a hatósági zár sértelenségéért a fuvarozót szabálysértési felelősség terheli. A bírság magánszemély esetén 200.000-500.000 Ft, vállalkozás esetén 500.000-1.000.000 Ft. A bírság mellett az adóhatóság bizonyos feltételek esetén a bírság megfizetéséig a járművet is visszatarthatja
  • szabálysértésnek minősül a rakomány be nem jelentése mellett az is, ha olyan rakományt jelentenek be, amelyet a gépkocsi ténylegesen nem fuvaroz. A bírság a bejelentett és a ténylegesen fuvarozott árumennyiség közötti különbözet értékének 40%-ig terjedhet.