Követelések behajtása


(A szöveg tájékoztató jellegű és nem helyettesíti a jogszabály tanulmányozását.)
Eljárási lépések

Az eljárás megkezdése előtt meg kell vizsgálni, hogy az ügyre vonatkozó fellelhető dokumentumok (szerződés, teljesítés igazolás, számlák, stb.) alapján ésszerű-e az eljárást megkezdeni.

Ha az adós cég, ajánlatos cégkivonatának beszerzése, mert ez támpontot adhat arra, hogy van-e esély a követelés behajtására és ha igen, melyik behajtási módszer a célszerű (pl. a cég felszámolás alatt áll vagy nem, mekkora a törzstőkéje, mikor alapították, kik a tagjai, stb.).

Első lépés az adósnak megküldött felszólító levél. Ezt akkor is érdemes elküldeni, ha egyébként a fentiek alapján nem lenne indokolt az eljárást folytatni.

Amennyiben a felszólító levél hatástalan marad, a hitelező két út közül választhat.

1. Bírósági eljárás

Elindítható fizetési meghagyással vagy keresettel. Ha a követelés összege az 1.000.000 Ft.-ot nem haladja meg, a követelés csak fizetési meghagyással érvényesíthető. Ha az adós nem mond ellent, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és jogerős ítéletnek minősül. Ha az adós ellentmond, az eljárás perré alakul.

Ha a követelés több, mint 1.000.000 Ft., azt közvetlenül keresettel is lehet érvényesíteni.

  Az eljárás tartama 1,5 - 3 év.

Költségek
 • fizetési meghagyás díja: a követelés 3%-a, de legalább 5.000, legfeljebb 450.000 Ft.
 • I. fokú peres eljárás illetéke: a követelés 6%,  maximum 1.500.000 Ft. (ha az eljárás fizetési meghagyással indult, annak díja beszámítandó)
 • II. fok illetéke: a követelés 8%, maximum 2.500.000 Ft.
 • végrehajtási eljárás illetéke és a végrehajtó munkadíja összesen kb. a követelés 10-15%-a
 • bizonyítási költségek (pl. tanu, szakértő, stb.) szükség szerint.

Ha a per eredményre vezet, a költségeket az adós viseli.

2. Felszámolási eljárás

Felszámolási eljárás kezdeményezésére akkor van lehetőség, ha a követelést a bíróság jogerősen megítélte és az adós nem fizet, vagy ha az adós nem vitatja a követelést, de az esedékesség után felszólítás ellenére sem fizet. Ilyen eljárást akkor érdemes indítani, ha az adósról szerzett információk azt valószínűsítik, hogy nem érdeke a megszűnés.

Az eljárás folyamata:
 • felszámolási kérelem benyújtása a bíróságra. Ekkor az adós a követelést már nem vitathatja, de kérhet határidőt a teljesítésre
 • ha az adós póthatáridőt nem kér vagy a bírósági felhívásra nem válaszol, illetve ha a bíróság a póthatáridő iránti kérelmét elutasítja, elrendeli a felszámolást és ezt közzéteszi (Heti Csődértesítő). A közzétételtől számított 40 napon belül kell bejelenteni a hitelezői igényt (annak is, aki a felszámolást kezdeményezte). A felszámolási eljárás szokásos tartama 1-3 év.
Költségek
 • bírósági illeték és közzétételi díj 105.000 Ft. (ha már más kezdeményezte az eljárást, ez a költség nem merül fel)
 • hitelezői igénybejelentés illetéke a teljes követelés 1%-a (tőke, kamatok, költségek), maximum 200.000 Ft.
Mindkét eljárásban előforduló egyéb költségek:
 • fordítási díj (kb. 3.000 Ft./oldal)
 • cégkivonat, tulajdoni lap, egyéb hivatalos iratok beszerzése (a beszerzendő iratok mennyisége szerint, kb. 5- 10.000 Ft./okirat)
 • ügyvédi munkadíj (megegyezés szerint ) - általában a perérték 5-10%-a