Külföldiek magyarországi befektetései

(A szöveg tájékoztató jellegű és nem helyettesíti a jogszabály tanulmányozását.)


A külföldiek magyarországi befektetései 1998 óta teljes védelmet és jogi biztonságot élveznek. Ennek legfontosabb elemei a belföldiekkel  azonos elbánás  - ideértve a társaságalapítást és a társaságban való részesedésszerzést -, a tulajdon védelme, a nyereség és tőke - adókötelezettség teljesítése utáni - szabad repatriálása.

Forrás: 1988. évi XXIV. tv.

Cégalapítás

Külföldi természetes személy és hazájában bejegyzett szervezet Magyarországon minden, a külföldi minőséggel összefüggő korlátozás és hatósági engedély nélkül alapíthat gazdasági társaságot (egyszemélyben is, ha a törvény a gazdasági társaság egyszemélyes alapítását lehetővé teszi) illetve szerezhet üzletrészt, részvényt, továbbá létrehozhat fióktelepet, valamint kereskedelmi képviseletet.

A gazdasági társaság alapításának legfontosabb feltételei

 • ügyvéd/közjegyző által ellenjegyzett társasági szerződés/alapító okirat
 • alapító tőke, amelynek kötelező mértéke korlátolt felelősségű társaság esetén 3.000.000 Ft, részvénytársaságnál 5.000.000 Ft., tőzsdei részvénytársaságnál 20.000.000 Ft. Közkereseti társaság és betéti társaság esetén nincs tőkeminimum
 • ügyvédi képviselet a bejegyzési eljárásban

Külföldi minden korlátozás és hatósági engedély nélkül - ideértve munkavállalási engedély alóli mentességet is (ld. külföldiek magyarországi munkavállalása)  - lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője.Az egyes gazdasági társasági típusokra vonatkozó jogi szabályozás lényegében az Európában ismert megoldásokon alapul, sajátosságok bizonyos részletszabályokban vannak.A gazdasági társaság a Cégbíróság általi cégbejegyzéssel jön létre. A cégbejegyzési eljárás elektronikus eljárád, amelynek átlagos időtartama 10-15 nap.

A cégalapítás átlagos költségei:

 • illeték: minimum 15.000 Ft., maximum 600.000 Ft. a társasági formától és a bejegyzési eljárás típusától függően
 • közzétételi költségtérítés: 3 - 5.000 Ft.

Forrás: 
2013. évi V. tv. (Ptk.)
2006. évi V. tv. (Ctv.)
1990. évi XCIII. tv.
22/2006 (V.18.) IMr.

Fióktelep alapítása

Külföldön bejegyzett vállalkozás Magyarországon fióktelepet alapíthat. A fióktelep alapítása tőkeminimumhoz kötve nincs, a fióktelep működéséhez szükséges vagyont az alapító köteles folyamatosan rendelkezésre bocsájtani. A fióktelep - a képviseleti tevékenység kivételével - a vállalkozásokra vonatkozó általános szabályok szerint folytathat vállalkozási tevékenységet és köthet az alapító javára szerződéseket. A fióktelep tevékenységéért a fióktelep és az alapító egyetemlegesen és korlátlanul felel. A fióktelepnél foglalkoztatottak az alapítóval állnak jogviszonyban. Fióktelepnél külföldi a külföldiek magyarországi munkavállalására vonatkozó általános szabályok szerint foglalkoztatható. A fióktelep a Cégbíróság általi bejegyzéssel jön létre.

Bejegyzési költségek

 • illeték: 50.000 Ft.
 • közzétételi költségtérítés: 5.000 Ft.
Közvetlen kereskedelmi képviselet alapítása

Külföldi vállalkozás Magyarországon közvetlen kereskedelmi képviseletet alapíthat. A képviselet működéséhez szükséges vagyont az alapító köteles folyamatosan biztosítani. A kereskedelmi képviselet az alapító javára szerződéseket közvetít és készít elő, valamint tájékoztatási- és reklámtevékenységet végez, önálló üzleti tevékenységet nem folytathat. A képviselet a Cégbíróság általi bejegyzéssel jön létre.

Bejegyzési költségek

 • illeték: 50.000 Ft.
 • közzétételi költségtérítés: 5.000 Ft.

A kereskedelmi képviseletnél foglalkoztatottak a külföldi vállalkozással állnak jogviszonyban. A kereskedelmi képviseletnél külföldi munkavállaló a külföldiek magyarországi munkavállalására vonatkozó általános szabályok szerint foglalkoztatható.

Minden esetben felmerül a fenti költségeken kívül:

 • ügyvédi munkadíj (megegyezés szerint)
 • egyéb költségek (fordítások díja, cégnévkutatás, székhely tulajdoni lapjának beszerzése, közjegyző, stb.)

Forrás: 1990. évi XCIII. tv.