Adók és járulékok

Magyarországon - hasonlóan az Európai Unió többi tagállamához - az adórendszer három alappilléren nyugszik: személyi jövedelemadó, társasági adó és általános forgalmi adó. Ezeket egészítik ki a társadalombiztosítási járulékok rendszere és a helyi adók.

Alap adónemek

személyi jövedelemadó
 • alanya: magánszemély
 • alapja: összes önálló és nem nem önálló tevékenységből származó tárgyévi jövedelem
 • mérték: 16%

Forrás: 1995. évi CXVII tv.

társasági adó
 • alanya:  vállalkozás
 • alapja:  a vállalkozás bevételeinek és kiadásainak különbsége az adóalapnövelő (pl. beruházás) és csökkentő (pl. értékcsökkenési leírás) tételekkel korrigálva
 • mérték: 500 Mio Ft.-ig 10% , az 500 Mio Ft. feletti rész után 19%

Forrás: 1996. évi LXXXI tv.

osztalékadó
 • alanya: a társaság tagja, aki osztalékot kap
 • alapja: a tagra jutó kiosztott nyereséghányad
 • mértéke: 16% személyi jövedelem adó és 14% egészségügyi hozzájárulás

Forrás: 1995. évi CXVII. tv.

általános forgalmi adó
 • alanya: az árut és szolgáltatást értékesítő vállalkozás
 • alapja: a termék/szolgáltatás értéke
 • mértéke: 27% (általános, vannak kivételek)

Forrás: 2007. évi CXXXVII tv.

Munkabért terhelő adók és járulékok
A kifizető terhei
Szociális hozzájárulás adó
 • alapja: a tényleges jövedelem
 • mértéke:  27%

Forrás: 1997. évi LXXX tv.

szakképzési hozzájárulás
 • alapja: a tényleges jövedelem
 • mértéke: 1,5%

Forrás: 2011. évi CLV tv.

A munkavállaló terhei
Személyi jövedelemadó (ld., fent)
Nyugdíj járulék
 • alapja: a tényleges jövedelem
 • mértéke: 10%

Forrás: 1997. évi LXXX tv.

Természetbeni egészségbiztosítási járulék
 • alapja: a tényleges jövedelem
 • mértéke: 4%

Forrás: 1997. évi LXXXIII tv.

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék
 • alapja: a tényleges jövedelem
 • mértéke: 3%

Forrás: 1997. évi LXXXIII tv.

Munkaerőpiaci járulék
 • alapja: a tényleges jövedelem
 • mértéke: 1,5%

Forrás: 1997. évi LXXX tv.

Tekintettel arra, hogy az adórendszer igen bonyolult és sűrűn változik, adózási kérdésekben feltétlenül indokolt az adótanácsadóval való konzultáció.